به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، مختار خوش ‌پیمان گفت: بازشماری آراء مجدداً صورت گرفت و این‌بار صندوق‌هایی که کاندیداهای معترض نسبت به آن‌ها ایرادی را وارد می‌کردند بررسی شد اما تغییرات خیلی جزئی و بی‌اثر در نتایج کلی پدید آمد.

وی سپس درخصوص تائید صحت انتخابات شورای شهر تبریز توسط هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان گفت: همچنین امکان باز کردن صندوق‌ های بیشتری فراهم نبود چون تخلفات زیادی وجود نداشت و برای همین هیات عالی نظارت بر انتخابات صحت انتخابات را تایید کرد.

وی در خصوص استعفای برخی از اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای استان نیز گفت: هیئت نظارت مرکزی با استعفاء آن‌ها موافقت نکرد.

شهریار