به گزارش سخن، به نقل از فارس، شهرام دبیری در پاسخ به پرسش زمان و چگونگی برگزاری جلسه شورای شهر بعد از تعطیلات هفته‌های اخیر اظهار کرد: ان‌شاالله بیست یکم خرداد، یکشنبه آینده جلسه بعدی شورای اسلامی شهر تبریز برگزار خوهد شد.

دبیری گفت: ما از همه همکاران انتظار داریم تا در جلسات باقی مانده شرکت کنند و فکر می‌کنم که دوستان نیز همین کار را انجام خواهند داد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درخصوص دستورجلسه، جلسه پیش رو شورای شهر تبریز گفت: جلسه آینده به لوایح ارسالی شهرداری اختصاص خواهد داشت.

دبیری گفت: انتظار این است که همه همکاران در جلسات باقی مانده شورای چهارم شرکت کنند و فکر می‌کنم که دوستان نیز همین کار را انجام خواهند داد.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، مدت فعالیت شورای چهارم شهر تبریز را تا چهاردهم مرداد ماه سال جاری اعلام کرد.