به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از شهرداری منطقه ۱، دلدار افزود: لوله گذاری و راه اندازی این شبکه جهت منفک کردن شبکه آب خام از شبکه آب نماها بوده و در جهت مصرف بهینه و مدیریت منابع آبی سهم بسزائی داشته و نقش مهمی ایفا خواهد نمود.

وی گفت: این اقدام در پارک ولیعصر قدیم و جدید آغاز گشته است و هم اکنون در حال انجام این مهم می باشیم ، همچنین در جهت ساماندهی به وضعیت پارکها، طرح هرس شاخه های خشک درختان در پارک پروین اعتصامی، حذف درختان خشکیده و شاخه های خشکیده درپارک چشم انداز و سمپاشی درختان در پارکهای منطقه از جمله اقدامات مهم و اساسی در این حوزه است.