به گزارش سخن، محمدرضا پورمحمدی دیروز در حاشیه بازدید از بافت حاشیه شهر گفت: اسکان غیررسمی و حاشیه نشینی از معضلات جدی شهر تبریز به شمار می آید.

او با اشاره به بازدید از مناطق مختلف حاشیه نشین تبریز، ادامه داد: مجموعه مدیریت استان و شهر تبریز عزم خود را برای ساماندهی این مناطق و چاره اندیشی در این حوزه جزم کرده است.

او از احداث ۱۷۱واحد نو برای ساکنین سکونتگاه های تبریز به عنوان یکی از تجارب موفق مدیریت شهری تبریز یاد کرد و از تداوم این تجربه در آینده نزدیک سخن گفت.

او همچین یادآور شد: ۴۸هکتار از اراضی تبریز غیرمقام بوده و در معرض خطر هستند و با توجه به اینکه اغلب واحدهای این مناطق در دامنه کوه ها احداث شده اند، پیش بینی می شود با وقوع زلزله، خسارات جدی به شهروندان تحمیل شود.

استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: چاره ای که مجموعه مدیریت شهر و استان اتخاذ کرده، احداث واحدهای جدید برای انتقال ساکنین سکونتگاه های غیررسمی است.

او همچنین از شورای شهر تبریز به ویژه کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا که منابع کافی را برای احداث این واحدها در اختیار شهرداری تبریز قرار می دهد، قدردانی کرد.

شهریار