قرارداد جفرسون با ماشین‌سازی فسخ شد

بر اساس اعلام هوشنگ نصیر زاده، مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازی، جفرسون مدتی به‌دلیل مصدومیت در تمرینات تیمش غایب بوده و بر اساس نظر پزشکان تا ۶ ماه آینده امکان حضور در ترکیب ماشین‌سازی را نداشت.

🔺پیش از این سامان نریمان جهان و احمدرضا زنده روح، دو بازیکن مؤثر ماشین‌سازی نیز از این تیم جدا شده بودند.