به گزارش سخن، سونیا اندیش در گفتگو با خبرنگار سخن در خصوص تخلفات صورت گرفته در مورد قرارداد پارک حاشیه‌ای هوشمند و همچنین گفتگوی رضا جمالی مدیر سرمایه گذاری شهرداری تبریز در این باره، توضیح داد: اسناد و مدارک بدست آمده در این خصوص از خود شهرداری گرفته شده است(نه از جای دیگر که مغایرتی با مستندات اصلی داشته باشد) و به دستگاه‌‌های نظارتی ارجاع داده می‌شود تا رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: تمام قرارداد‌ها، نحوه فراخوان، شرکتی ( که در لیست سیاه قرار داشته) که شهرداری با آن‌ها قرارداد بسته و همچنین نامه‌ای که به شهرداری ابلاغ شده همگی مشخص و موجود هستند.

اندیش افزود: تعداد جایگاه‌های پارک در قرار داد ۴۴۰۰ تعیین شده ولی تعداد جایگاه‌های استخراج شده از اپلیکیشن ۵۳۰۴ جایگاه است و رقم اصلی خیلی بیشتر از این مقدارهاست و انشاالله توسط دستگاه‌های نظارتی بررسی می‌شود. مگر اینکه در این فاصله نرم‌افزار اپلیکیشن را دستکاری کنند.

اندیش بیان داشت: من فقط وظیفه نظارتی‌ام را انجام دادم و بخاطر جمع آوری اسناد، تا کنون زمان‌بر بوده است.

وی در خصوص حضور سازمان حمل و نقل و سرمایه گذاری شهرداری در صحن علنی آتی شورا افزود: دعوتی از آن‌ها به شورا نشده و این مسئله  دیگر به شورا مربوط نیست و در جلسه قبل در شورا مطرح شده و حال به دستگاههای نظارتی ارجاع داده شده و باید به دستگاه نظارتی پاسخگو باشند نه شورا!