به گزارش سخن، امیرحسین بهداد در مراسم رونمایی و آغاز طرح شناسنامه دار کردن گوشت های استحصالی روزانه سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز، اظهار داشت: در این طرح جدید گوشت های نر و ماده از هم تفکیک داده شده و امکان تقلب به پایین ترین حد خود می رسد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی افزود: در گوشت های مُهر دار نوع نر و ماده گوشت معلوم نبود که با اجرای این طرح علاوه بر شناسایی گوشت های غیر مجاز نظارت بر عرضه گوشت را نیز برای همکاران ما سهل تر خواهد کرد.

امیرحسین بهداد تصریح کرد: مطمئناً مردم از این طرح استقبال خوبی خواهند کرد و بازار پسندی خوبی خواهد داشته و از ورود دام های ذبح شده غیر مجاز به چرخه فروش جلوگیری می کند.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار نظارت همه جانبه بر نگهداری گوشت های تازه ذبح شده به مدت ۲۴ ساعت در دمای صفر تا ۴ درجه سانتیگراد به منظور امحای ویروس های خطرناک شد.

او در پایان هر نوع تلاش برای خروج گوشت گرم، قبل از ۲۴ ساعت نگهداری در دمای ذکر شده را جنایت علیه شهروندان دانست.

شهریار