به گزارش سخن، محرم محمدزاده، عضو شورای شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با واگذاری تیم والیبال شهرداری تبریز اظهار کرد: سال گذشته موضوع منع تیم داری حرفه ای شهرداری مطرح شد که علیرغم مخالفت بنده و دکتر آجودان زاده و برخی از اعضای شورا با این امر، متاسفانه با نظر اکثریت این اتفاق رخ داد و در نهایت شهرداری از تیم داری منع گردید.

وی افزود: دلیل عمده مخالفت مان، موجود بودن فضای انگیزه و فرصت برای جوانان با وجود چنین تیم در شهر بود چرا که جوانانی که مستعد هستند و در زمین های خاکی بازی می کنند به امید چنین تیم هایی تلاش مضاعف می کنند تا به درجات بالا برسند؛ و این یک سکوی پرتاب و فرصتی برای چنین جوانانی می شد که متاسفانه با نبود این تیم ها استعداد درخشان شهرمان از بین می رود.

محمد زاده بیان کرد: برخی ها گفتند که شهرداری نباید تیم داری حرفه ای کند؛ به همین دلیل پیشنهاد ما این شد که حداقل برای این بازیکنان و سرمربی و کادرفنی همانند کارمندان حقوق اندکی در نظر گرفته شود اما واگذاری و انحلال تیم ها صورت نپذیرد. نهایتا موضوع تیم والیبال نیز به صحن شورا رسید و با اکثریت آرا تیم واگذار شد.

وی تاکید کرد: تیم والیبال برای شهرمان یک برند محسوب می شد و موجب سرشناس شدن خیلی از بازیکنان شده بود. برای این تیم سالها تلاش و زحمت کشیده شده بود و میلیارد ها تومان بر این امر هزینه شده بود؛ این تیم می توانست از خیلی جنبه ها منبع کسب در آمد ثابت و پایدار  باشد، ولی متاسفانه این امر محقق نشد!