به گزارش سخن، شهرام دبیری در جلسه شورای شهر تبریز با بیان این مطلب، اظهار داشت: عوارض نوسازی مصوبه مجلس شورای اسلامی است و در هیئت دولت تصویب می شود.

او ادامه داد: بر اساس قانون، شورای شهر هیچگونه اختیار و اجازه ای مبنی بر اعمال تخفیف در عوارض نوسازی را ندارد.

دبیری عنوان کرد: بر این اساس شهروندان جهت درخواست تخفیف عوارض نوسازی به شورا مراجعه نکنند.

به گفته او، شورای شهر فقط می تواند در بحث تخفیف عوارض پسماند به میزانی مشخص تاثیرگذار باشد.

شهریار