در ایام پنج روزه، اکثر بازاریان با تعطیلی حجره‌های خود، با پارچه‌های سیاه، اعلام عزا می‌کنند و با توزیع نذورات و احسان، ضمن نشان دادن ارادت خود به ساحت مقدس ائمه اطهار (ع)، از دستجات و عزاداران سید و سالار شهیدان پذیرایی می‌کنند.

مجمع سرپرستان دسته جات حسینی تبریز نیز طبق سنوات گذشته، نوبت بندی و اسامی محلات را به ترتیب ذیل از هشتم محرم تا ۱۲محرم  اعلام کرده است.

هشتم محرم: (ساعت حرکت  ۱۲)
۱- جامیشآوان، ۲- میرچوپان، ۳- خیابان، ۴- باغمیشه، ۵- امیره قیز، ۶- دلخون، ۷- قره آغاج، ۸- ششگلان، ۹- چوسدوزلار، ۱۰- سرخاب، ۱۱- سیلاب، ۱۲- کوچه باغ، ۱۳- ام زین الدین، ۱۴- حکم آباد، ۱۵- انتظاریون(بهادری)، ۱۶- نوبر، ۱۷- دوه چی، ۱۸- چرنداب، ۱۹- مارالان، ۲۰- ابوذر، ۲۱- شهید قاضی، ۲۲- راستا کوچه، ۲۳- لیلاوا و ۲۴-ورجی

نهم محرم تاسوعای حسینی: (ساعت حرکت ۱۱)
۱- ابوذر، ۲- شهید قاضی، ۳-مارالان، ۴-ورجی، ۵- راستا کوچه، ۶-لیلاوا، ۷-امیره قیز، ۸-جامیش آوان، ۹-باغمیشه، ۱۰-دلخون، ۱۱-میرچوپان، ۱۲-خیابان، ۱۳-کوچه باغ، ۱۴- ششگلان، ۱۵-قره آغاج، ۱۶- چوسدوزلار، ۱۷- سرخاب، ۱۸-سیلاب، ۱۹-چرنداب، ۲۰- دوه چی، ۲۱-نوبر، ۲۲- ام زین الدین، ۲۳-انتظاریون(بهادری) و ۲۴- حکم آباد

دهم محرم عاشورای حسینی: (ساعت حرکت ۱۴)
۱- خیابان، ۲- دوه چی، ۳- مارالان، ۴-سرخاب، ۵- چرنداب، ۶-امیره قیز، ۷- کوچه باغ، ۸- ششگلان، ۹- چوسدوزلار، ۱۰- میرچوپان، ۱۱- نوبر، ۱۲- قره آغاج، ۱۳- دلخون، ۱۴- راستا کوچه و ۱۵ ورجی.

یازدهم محرم: (ساعت حرکت ۱۲)
۱- حکم آباد، ۲- چرنداب، ۳- ام زین الدین، ۴- انتظاریون (بهادری) ۵- نوبر، ۶- دوه چی، ۷- مارالان، ۸- راستا کوچه، ۹-ابوذر، ۱۰- ورجی، ۱۱- شهید قاضی، ۱۲- لیلاوا، ۱۳- خیابان، ۱۴- میرچوپان، ۱۵- جامیش آوان، ۱۶- دلخون، ۱۷- امیره قیز، ۱۸- باغمیشه، ۱۹- چوسدوزلار، ۲۰- قره آغاج، ۲۱- سیلاب، ۲۲- کوچه باغ، ۲۳- ششگلان و ۲۴- سرخاب

دوازدهم محرم سوم شهدای کربلا( ساعت حرکت ۱۲)

۱- سیلاب، ۲- قره آغاج، ۳- ششگلان، ۴- کوچه باغ، ۵- سرخاب، ۶- چوسدوزلار، ۷- دوه چی، ۸- انتظاریون(بهادری)، ۹- ام زین الدین، ۱۰- حکم آباد، ۱۱- چرنداب، ۱۲- نوبر، ۱۳- لیلاوا، ۱۴- ابوذر، ۱۵- مارالان، ۱۶- ورجی، ۱۷- راستاکوچه، ۱۸- شهیدقاضی، ۱۹- خیابان، ۲۰- دلخون، ۲۱- امیره قیز، ۲۲- جامیش آوان، ۲۳- میرچوپان و ۲۴- باغمیشه

براساس این گزارش، هر یک از دسته جات حسینی محلات تبریز از سه دسته مجزا شامل سینه زنی، زنجیرزنی و سینه زنی عجم تشکیل می شود که بر اساس نوبت بندی فوق با علم های ویژه خود، از راسته های مختلف بازار مسقف و تاریخی تبریز عبور کرده تا در نهایت در تیمچه مظفریه حاضر شده و سپس با نوحه سرایی به مراسم عزاداری خاتمه دهند.

 

نصر