به گزارش سخن، کریم صادقزاده، سخنگوی شورای شهر تبریز در رابطه حاشیه های جلسه ی اخیر شورا در گفتگو با خبرنگار سخن اظهار کرد: در آن جلسه تفسیر  و نگرش های متفاوتی وجود داشت و چون اجماع نشد و تمدید جلسه رای نیاورد انتخابات را به جلسه بعدی موکول کردیم، ولی کاملا روند قانونی طی شد.

وی در رابطه با نظر فریدون بابایی اقدم که گفته بود جلسه دیگر قانونی نیست و مهلت سال دوم شورا تمام شده است بیان داشت: چنانچه اقای بهشتی گفتند هنوز هیئت رئیسه فعلی اعتبار دارد و مهلت قانونی داشته و عملکرد شورا غیر قانونی نیست هرچند تا آن زمان طول نخواهد کشید و انشالله در هفته ی آتی انتخابات در دستور جلسه ی اول قرار دارد که با حضور کاندیداهای محترم برگزار خواهد شد.

صادقزاده دررابطه با عملکرد شکور اکبر نژاد گفت: همانطور که گفته ام هر فردی نقطه ضعف و قوت دارد.

وی ادامه داد: چند ماه قبل هم ایشان اعلام کردند که دیگر کاندید نخواهند شد و حتی اگر کاندیدا هم شوند نظر اعضا هست که به ایشان رای دهند یا خیر. در کل عملکرد رئیس شورا پیگیری مصوبات، پیش بردن کارها، نظارت عالیه به عملکرد اعضای شورا و … است.

سخنگوی شورا افزود: مثلا یک مصوبه داشتیم که جلسات شورا از عمارت شهرداری خارج شود که تا این لحظه انجام نشده است؛ که به نظر من این (عمل نکردن به مصوبه) خود یک نقطه ضعف است. همچنین عدم تشکیل کمیته ها تخصصی در طول دو سال نقاط ضعف مدیریتی شورا این دوره ی شورا بوده است.

وی در باره عملکرد شورا توضیح داد: شورا منسجم عمل کرده است اعضا همکاری ها را داشته اند و هر تک تک این۱۳نفر در زمینه های مختلف از جمله، عمرانی، خدمات شهری، شهرسازی، پزشکی… توانمند هستند.

صادقزاده تاکید کرد: اینکه مثلا عضوی ایثار می کند کاندید نمیشود یا از کاندیدی انصراف می دهد کمال همکاری اعضا را نشان می دهد.