به گزارش سخن، سعید نیکو خصلت عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار #سخن بیان داشت: چون دستور جلسه انتخابات ریاست شورا در اخرین اولویت دستور جلسات فرداست به همین دلیل اگر زمان کافی داشته باشیم فردا انتخابات برگزار می شود در غیر این صورت به جلسه آتی موکول خواهد شد.

وی در رابطه با کاندیدا شدن برلی ریاست شورا طبق مصاحبه ی قبلی(متن کامل خبر) اظهار کرد: هنوز مشخص نیست که کاندیدای ریاست شورا باشم یا خیر
نیکو خصلت گفت: فردا قبل از جلسه تصمیم نهایی را خواهم گرفت.

 

انتهای پیام