به گزارش سخن، سونیا اندیش نائب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با شب بازار دستفروشان تبریز گفت: شب بازار یک طرح تکمیلی است نه ساماندهی کامل دست فروشان.

وی افزود: از طرفی کسبه بازار در اعتراض به دستفروشان حق دارند اما از طرفی در این وضعیت رکود و بیکاری در کشور دستفروشان نیز می خواهند نان حلال به خانه ببرند و ما نیز باید به این دستفروشان کمک کنیم.

اندیش ادامه داد: شب بازار بخشی از مشکل دستفروشان را رفع می کند اما در این زمینه مشکل باید اساسی حل شود.

عضو شورای شهر تبریز تصریح کرد: باید برای دستفروشان بازارچه هایی مشخص شود و دستفروشان شناسنامه دار شوند؛ حتی در زمینه ی ساماندهی دستفروشان طرح های پیشنهادی زیادی ارائه شده است که باید بررسی شوند.

وی اظهار کرد: البته شب بازار برای افرادی که طی روز نمی توانند خرید کنند مناسب است و اینکه در همه جای دنیا حتی اروپا شب بازار وجود دارد.

اندیش گفت: موضوع اساسی در این شب بازار تامین امنیت فروشنده و خانواده هایی که آنجا هستند؛ می باشد و این نیازمند هماهنگی کل دستگاه های اجرایی می باشد و همچنین شب بازار نیز به این منظور نیست که شب هنگام در همه جا دستفروشان بساط کنند و باید در مکان معین شده، باشند.

وی در پایان گفت: علاوه بر مشهد که یک شهر توریستی و زیارتی است و زوار شبانه روز در آنجا رفت امد دارند و بدین دلیل شب بازار آنها موفق شده است در تهران نیز شب بازار وجود دارد که بشدت مورد استقبال مردم نیز قرار گرفته است(البته شب بازار تهران بیشتر در صنف رستوران و خوراک می باشد)