به گزارش سخن، در گزارش سالانه «کمیسیون شورای فدراسیون روسیه» آمده است که آمریکا برای دخالت در امور روسیه و آموزش و پشتیبانی از مخالفان سیاسی و تامین مالی نیروهای ضد این کشور کماکان تلاش می کند.

در بخشی از گزارش مذکور در این خصوص آمده است: آمریکا هنوز هم به تلاش برای دخالت در امور داخلی روسیه ادامه می دهد.

این در حالیست که واشنگتن تا کنون بارها به بهانه مداخله مسکو در این کشور، روسیه را هدف تحریم های خود قرار داده است.

مهر