به گزارش سخن، یعقوب شیویاری نماینده ی مردم میانه در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با محاکمه ی علنی پوری حسینی گفت:

بنده نامه ی محاکمه ی علنی پوری حسینی را ندیده ام. اما در چند ماه گذشته نامه ی برکناری پوری حسینی را امضا کرده ایم و با جدیت به دنبال آن هستیم.

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بر این است یک سری کارخانجات و موارد دیگری را به بخش خصوصی واگذار کنیم، اما حقیقت این اصل، آنطور که در قانون مات وجود دارد، مراعات نشده است.

شیویای اذعان داشت: متأسفانه هنگام واگذاری اهلیت ها را نمی شناسند و کارخانجات با قیمت ارزان به یک سری از افراد خودشان فروخته اند به ویژه ماشین سازی هم از این دست واگذاری ها می باشد.

نماینده ی مردم میانه ادامه داد: فردی که ماشین سازی را خریده، علاوه بر اینکه آن را با قیمت پایین خریداری کرده است، اهلیت نیز نداشت و همانطور که دیدید چه مسائلی بر سر ماشین سازی آمد.