به گزارش سخن به نقل از شهریار،اسماعیل فتحیان در بازدید از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز با اشاره به رسالت اصلی این سازمان گفت: این سازمان با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های علمی، توان ایفای نقش موثری در شهرداری و شهر تبریز دارد که با برنامه ریزی و نظارت دقیق بر نحوه ارائه خدمات می تواند خالق فرصت هایی طلایی برای بهبود مدیریت شهری باشد.

وی همچنین از مدیرعامل این سازمان و کارکنان این مجموعه به دلیل اقدامات ارزشمندی که برای تعالی و پویایی سازمان انجام داده اند، قدردانی کرد.

مدیر کل حراست شهرداری تبریز به تعامل و هماهنگی میان واحدهای مختلف شهرداری تاکید و خاطرنشان کرد: برای طی مسیر توسعه ضمن ارتقاء سیستم های هوشمند خدمات رسان، لازم است تمام واحدهای شهرداری نیز هماهنگ و در این مسیر گام بردارند.

فتحیان با تاکید بر ضرورت سیستمی کردن فعالیت هایی که در عرصه های مختلف شهرداری در جریان است گفت: اعتماد سازی و شفافیت در انجام وظایف سازمانی اصل مهم و اساسی در پیشرفت و تعالی اهداف سازمانی است.