به گزارش سخن شهرام دبیری عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با آژانس خبری تحلیلی#سخن در رابطه با ارتقاء فرهنگ شهروندی از طریق کمپین ها بیان داشت:
این کمپین ها به صورت چند مرحله ای در بازه زمانی ۵ الی ۶ ماهه است که اجرای هر کمپین ۲۰ روز زمان می برد همچنین این کمپین ها در زمینه های مختلف و بیشتر برای ارتقاء فرهنگ ترافیکی و فرهنگ شهروندی است که مواردی مانند کاهش خشونت، رعایت حقوق شهروندی، لبخندزدن، احترام گذاشتن به دیگران و… اجرایی می شود البته این کمپین ها بعد از برنامه ریزی های کامل اجرایی می شود.
دبیری در ادامه گفت: انتظار جلب مشارکت تمام مردم، انجیوها، سازمانهای مردم نهاد که در این حیطه فعال هستند، صدا و سیما، آموزش و پرورش، راهنمایی رانندگی و تمام ارگان ها را داریم تا شاهد تغییر رفتار مردم باشیم و از این طریق فرهنگ مردم ارتقاء پیدا کند.
وی در رابطه با عدم اعتماد مردم به مسئولین اظهار داشت: قبول دارم که مردم اعتمادشان نسبت به ما کم شده است البته شورا ارگان دولتی نیست بلکه یک نهاد عمومی غیر دولتی است. قصد ما این است که با آرامش و امنیت در جامعه زندگی کنیم و جامعه مان نظم داشته باشد.
این عضو شورا بیان کرد: ما می خواهیم که کمی تغییر رفتار را در مردم شاهد باشیم و اگر تمرین نکنیم این رفتار در ما نهادینه نمی شود هدف ما حرکت رو به جلو مردم  است که این خود به نفع جامعه است البته این یک امتیاز مثبت حساب می شود تا شهر تبریز باری دیگر به اولین های خود بازگردد معتقدم که با تلاش همگانی باری دیگر می توانیم اعتماد مردم را جلب کنیم.

دبیری با بیان اینکه این کمپین ها حالت تشویق به انجام کاری را دارد ادامه داد: از مردم می خواهیم که یک کار مثبت را انجام دهند برای مثال لبخند به همدیگر، مهربان بودن، احترام به همدیگر و… را در طول مدت ۲۰ روز تمرین کنند.

این عضو شورا در ادامه افزود: به طور مثال در کنار کمپین های مربوط به فرهنگ ترافیکی یک سری قانون از سوی راهنمایی رانندگی نیز اعمال می شود همچنین بعضی ارگان ها سعی دارند که در برقراری قانون و مقررات کمک کنند مانند دوربین های ثبت تخلف که در شهر نصب شده است.

وی اذعان داشت: این کمپین ها تاثیر گذار است برای مثال اکثر مردم می دانند که باید قوانین راهنمایی و رانندگی را اجرا کنند اما باید تمرین شود تا به یک عادت تبدیل شود. از مردم می خواهیم که در مدت۲۰ روز تمرین کنند با سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر رانندگی نکنند قطعا زمانی که به صورت مداوم یک رفتار را انجام دهیم به یک عادت تبدیل می شود.

دبیری در رابطه با تاثیر گذاری این کمپین ها افزود: زمانی که  چیزی را آموزش می دهیم شاید همه به یک اندازه آن موضوع را نفهمند اما در کمپین ها می خواهیم مردم تمرین کنند، که در این صورت تاثیر گذاری بیشتری را شاهد خواهیم بود.

وی در رابطه با مشارکت رسانه های جمعی بیان داشت: از آموزش و پروش، صدا و سیما، کانال ها و گروه های تلگرامی و… خواستاریم در نشر و گسترش این کمپین ها کمک کنند به عبارت دیگر هر شخصی در حیطه کاری خود برای اجرای این کمپین ها تمرین و تلاش کند.