به گزارش سخن به نقل از شهریار، در این جلسه که با حضور معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز، مدیرعامل سازمان قطار شهری، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز و نمایندگان بازرسی شهرداری برگزار شد، محمد حسین اسحقی با بیان اینکه مترو مهمترین پروژه زیرساختی شهر تبریز است، گفت: شهرداری تبریز در سال ۹۸ تلاش دارد تا خط یک مترو را تکمیل کند.

 

او افزود: مترو از بُعد توسعه و تقویت بخش حمل و نقل عمومی بسیار مهم است و بر همین اساس شهرداری پروژه مترو را یک پروژه زیرساختی می داند.

 

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز با تاکید بر رفع مشکلات مرتبط با حوزه شهرداری اظهار داشت: تشکیل کارگروه مشترک با حضور نمایندگان سازمان قطار شهری، مناطق و معاونت فنی و عمرانی می تواند باعث تسریع در حل این مسائل شود.

 

در ادامه این جلسه مصطفی مولوی مدیر عامل سازمان قطار شهری تبریز نیز با بیان اینکه سازمان قطار شهری حداکثر تا پایان خرداد ماه نواقص این پروژه را تکمیل خواهد کرد گفت: پس از تکمیل نواقص و اتمام کار ایستگاه، به صورت کامل این ایستگاه در اختیار منطقه ۸ قرار می گیرد.