به گزارش سخن محمد باقر بهشتی عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با آژانس خبری تحلیلی #سخن در رابطه با افزایش کرایه تاکسی ها با توجه به تورم موجود در جامعه اظهار داشت: با توجه به واقعیت های جامعه و تورمی که در جامعه است کرایه تاکسی ها باید بر اساس تورم جامعه باشد به طور مثال زمانی که کرایه مسیری ١۵٠٠ تومان است و اگر راننده تاکسی در هر نیم ساعت چهار نفر را سوار کند می شود ۶۰۰۰ تومان اگر فرض را بر این بگیریم که همیشه مسافر است و راننده تاکسی یک ساعت را بدون توقف کار کند می شود ۱۲۰۰۰ تومان حال این سوال پیش می آید که چه کسی حاضر است در یک ساعت ۱۲۰۰۰ تومان را با توجه به هزینه استهلاک و هزینه هایی که یک ماشین نیاز دارد کار کند؟

وی در ادامه اذعان داشت: در شورا به این نتیجه رسیدیم که این قیمت ها درست نیست پس قیمت ها باید به صورتی باشد که برای رانندگان نیز صرفه اقتصادی داشته باشد.
از سوی دیگر سیستم حمل و نقل عمومی نیز باید گسترش یابد و مردم از اتوبوس، تاکسی و دیگر وسایل حمل و نقل استفاده کنند.
این عضو شورا در پایان افزود: مردم و رانندگان بر سر قیمت ها به توافق رسیده اند و البته آن قیمتی که گرفته می شود قیمت مصوب نیست اما نشانگر این است که مصوب شورا خیلی نزدیک به واقعیت است.