به گزارش سخن به نقل از شهریار، سامان احمدزاده، شهردار منطقه ۶ تبریز در بازدید از شهرک شهید بهشتی که به همراه معاونان عمران و خدمات شهری این منطقه انجام شد، دستورات لازم را در راستای ارائه خدمات به این مجتمع مسکونی ارائه کرد.

 

احمدزاده گفت: بنا به درخواست مکرر اهالی و ساکنان این شهرک شهرداری منطقه ۶ تبریز خدمات عمرانی به ویژه آسفالت ریزی و توسعه فضاهای ورزشی و رسیدگی به فضاهای سبز و نظافت این مجتمع را در دستور کار معاونت فنی و عمرانی خود قرار می دهد.

 

وی با اشاره به افزایش ارائه خدمات شهری منطقه در شهرک شهید بهشتی، گفت: به منظور رفاه و آسایش همشهریان ساکن در این شهرک در حد توان نظافت و دیگر خدمات شهری مورد نیاز به این منطقه ارائه می شود.