به گزارش سخن، عزیز جوانپور رئیس دانشگاه آزاد تبریز در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با تعداد وعده های غذایی دانشجویان گفت: دانشگاه ها واحد های جدا از هم و مستقلی هستند و با یکدیگر ارتباطی ندارند.

وی ادامه داد: از همان ابتدا سوبسید غذایی ما یک وعده در روز بوده و دانشگاه شبستر که دو وعده ارائه می کند بایستی رعایت کند.

جوانپور اذعان داشت: با توجه به وضعیت کنونی پشتیبانی دامی جهاد، به ما گوشت و مرغ نمی دهد و سهمیه بندی وجود ندارد.

وی ادامه داد: با این اوضاع تورم، دانشگاه چه میزان پولی دریافت می کند که به دانشجویان سوبسید هم دهد؟

جوانپور ادامه داد: ما در این زمینه اعتراض هم داریم. اکنون به همه ی دانشگاه های دولتی گوشت های سوبسید دار می دهند، جهاد به آنها مرغ و اقلام دیگری می دهد اما هیچ کدام از اینها به دانشگاه های آزاد تعلق نمی یابد.

وی افزود: اولین سوال این است که آیا ما سوبسید دریافت می کنیم تا به دانشجویان نیز سوبسید دهیم؟!

بایستی ابتدا دولت مبلغی به ما پرداخت کند تا ما سوبسید دهیم.

جوانپور اذعان داشت: اگر به ما گوشت و مرغ و برنج با قیمت های پایین دادند و دولت هزینه ی آنها را پرداخت کرد ما میتوانیم به دانشجویانمان سوبسید دهیم.

اما اکنون دولت همه ی اینها را مخصوصا برای دانشگاه های قطع کرده است و پرداختی انجام نمی دهد.