به گزارش سخن، محمد وحدتی هلان نماینده ی مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سخن، در رابطه با ممنوعیت درج مطلب علیه نامزد های انتخاباتی در رسانه ها گفت: بنده مخالف درج مطالب کذب و دروغین علیه نمایندگان در فضای مجازی هستم.

وی ادامه داد: منظور از درج مطلب، مطالبی است که کذب، توهین و یا تخریب باشد. اگر مطلبی در رابطه با یک کاندیدا درج شود که درست نباشد و توهین یا دروغ باشد و این اقدامات جهت تخریب کاندیدا صورت گیرد، کاملا اشتباه است.

وحدتی اذغان داشت: این کار ها بداخلاقی هستند که نباید انجام شود؛ که متأسفانه این مسائل در جامعه ی ما بسیار شایع شده است. در فضای مجازی همه بدون استناد و منبع موثق در رابطه با یک مسئله صحبت می کنند و مطالبی می نویسند و انتشار می دهند.

نماینده ی مردم بستان آباد گفت: این بد اخلاقی ها جامعه را به سمت و سوی خوبی هدایت نمی کند. این کار ها باعث شده کسانی که استعداد نماینده شدن و توانایی قبول مسئولیت و توسعه و هدایت جامعه به راه درست دارند، از ترس این مطالب کذب عقب نشینی کرده و مسئولیتی قبول نمی کنند.