به گزارش سخن به نقل از ایسنا، علی نجفی افزود: با توجه به آغاز گلدهی و رشد درختان در این منطقه طبق صورتجلسه کمیته کشاورزی شهرستان کلیبر، قطع درختان از تاریخ ۲۵ فروردین تا ۳۰ آبان سالجاری ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

وی گفت: در روزهای اخیر خبر قطع اشجار جنگلی منطقه ارسباران در برخی سایت ها و فضاهای مجازی انتشار یافته بود که با توجه به بازرسی های انجام شده توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی هیچ گونه تعرضی به جنگل های ارسباران نشده است.

نجفی همچنین افزود: در زمستان سال ۱۳۹۷ براساس شیوه نامه صادره اجرائی اصلاح، حذف و جایگزینی و در راستای صیانت از باغات کلیبر تعداد مجوز قطع اشجار مثمر و غیر مثمر دست کاشت برای بهره برداران باغی صادر شده است و هدف از صدور این مجوز که طبق شیوه نامه انجام شده است ، قطع درختان فاقد بازدهی اقتصادی، کهن سال، آفت زده، خشکیده و دارای تراکم بالا، تعویض تاج درختان، سرشاخه کاری و قطع درختان غیر مثمر جهت تولید چوب دست کاشت باغداران تحت نظارت کارشناسان این مدیریت بوده است.

وی در خصوص تعویض تاج درختان گردو نیز گفت: براساس موافقت نامه ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی از محل بند(ز) تبصره پنج پروژه اصلاح باغات و با همکاری باغداران طبق دستورالعمل صادره معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی همچنان اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد.