به گزارش سخن، بالاخره پس از کش و قوس فراوان و علیرغم مخالفتهای برخی از مسوولین با تلاشهای شبانه روزی، قطار ارومیه به تبریز کد اجرایی گرفت.

 

پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده ۲۳، طرح به جدول ۲۰ بودجه ۹۷ وارد شد و مطالعات امکان سنجی آغاز شد و با دفاع بهادری مطالعات امکان سنجی مصوب شد و توسط وزیر محترم راه و شهرسازی مجددا به سازمان برنامه معرفی شد.

 

پس از پیگیری های مکرر در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ و تعیین اولیه سرمایه گذار بالاخره طرح به جدول ۱۹ یعنی پروژه های مشارکتی افزوده شد و کد اجرایی گرفت.

 

بر اساس این گزارش به زودی مردم اورمیه و تبریز شاهد آغاز مطالعات فاز ۱ و ۲ و شروع اجرای این پروژه عظیم باشند و در راستای اتصال ریلی ارومیه به مرکز کشور از یک سو و به دریای مدیترانه از سوی دیگر قدم های بزرگ آغاز شود.