به گزارش سخن به نقل از ایسنا، علی محرمی، اظهار کرد: برگزاری چنین کنسرتی در تبریز شایعه بوده و در این رابطه نه درخواستی شده و نه موافقتی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، روز گذشته یکی از خوانندگان زن جمهوری آذربایجان ویدیویی در فضای مجازی با موضوع «برگزاری کنسرت در تبریز» منتشر کرده بود.