به گزارش  سخن به نقل از شهریار، بابک شریفی در حاشیه شروع عملیات شبانه آسفالت تراشی و آسفالت ریزی چهارراه شریعتی تا سه راه محققی گفت: قطعا کاستی هایی در موضوع آسفالت داریم ولی امروزه آسفالت تولیدی در سازمان عمران شهرداری تبریز بی نقص بوده و هیچ کارخانه ای قابلیت رقابت با کارخانجات سازمان عمران در تولید با کیفیت آسفالت را ندارد.

وی افزود: نتیجه این امر در ماندگاری و دوام آسفالت ریزی های اساسی انجام گرفته اخیر توسط سازمان عمران شهرداری تبریز قابل مقایسه و قضاوت است.

شریفی با اشاره به هزینه های بالای تامین مصالح آسفالت افزود: علی رغم افزایش قیمت تامین قیر بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته درصدد رفع کاستی ها و مشکلات حاصل از آسفالت معابر شهری هستیم و شهروندان نهایت تلاش و همت کارکنان را در پایان سال ارزیابی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای بی وقفه آسفالت ریزی های اساسی تداوم می یابد، گفت: با تولید با کیفیت ترین آسفالت منطقه و براساس برنامه ریزی بعمل آمده مردم هر روز شاهد اجرای مداوم عملیات های آسفالت ریزی در نقاط مختلف شهر هستند.