به گزارش سخن، محمد حسن نژاد نماینده ی مردم جلفا، در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با سال رونق تولید گفت: ما باید خود به دنبال رونق تولید برویم و منتظر نباشیم رهبر معظم انقلاب اسلامی سالی را بدین نام، نامگذاری کنند تا ما اقدامی برای تحقق آن کنیم. تولید موتور محرکه ی جامعه است.

وی ادامه داد: اقتصاد به معنی عرضه و تقاضاست. اگر عرضه نباشد و تفاضا وجود داشته باشد، منجر به تورم، افزایش واردات و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. اگر تولید و خط تولید نداشته باشیم، نیروی جوان بیکار مانده و ازدواج وجود نخواهد داشت و جوانان در خانه خواهند ماند.

حسن نژاد افزود: به دنبال توصیه ای که به ما شده است و با افزایش رونق تولید، عرضه افزایش خواهد یافت و هر چند قیمت ها بطور چشمگیر کاهش نمی یابند اما تورم بیش از حد اتفاق نخواهد افتاد. همچنین اگر کالایی وارد نشود نیاز به ارز، کاهش خواهد یافت و به دنبال آن قیمت ارز کاهش یافته یا ثابت می ماند. حتی اگر ارز، گران شود تورم واردات نخواهیم داشت.

وی اذعان داشت: اگر تولید رونق یابد من نوعی چند شیفت کار می کنم و بایستی کارگر استخدام کنم. استخدام کارگر به معنی حقوق و دستمزد و شادی مردم علی الخصوص جوانان و ازدواج آنها می باشد. اِن‌شا‌ الله که عمل کنیم و تنها شعار ندهیم.

نماینده ی مردم جلفا گفت: وظیفه ی اصلی بر عهده ی تولید کنندگان است که باید محصول کیفی و با کیفیت با قیمت پایین تولید کنند. وظیفه ی دولت هم این است که کمی فضای کسب و کار را بهبود بخشد و اداره ی مالیات با کارنامه های من درآوردی، تولید کنندگان را در اداره ی دارایی علاف نکند.

 

وی گفت: هم چنین بیمه با گیر دادن ها و حساسیت های اضافه آنها را اذیت نکند و بانک ها با وام هایی با درصد های پایین به آنها کمک کنند. با ۴۰ درصد سود هیچ تولیدی رونق نخواهد یافت. از دولت انتظار کمک داریم. در سرتاسر دنیا همه جا تولید وجود دارد، ما نه اولین و نه آخرین هستیم.