به گزارش سخن، محمد اسماعیل سعیدی، با اشاره به اینکه آمریکا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تروریست‌ها قرار داده گفت: آمریکا نسبت به انقلاب و سپاه کینه دیرینه و عمیقی دارد و در اکثریت مقاطع ضرب شصت شدیدی از دست ملت ایران و سپاه چشیده و به همین دلیل منتظر فرصتی بودند تا بهانه‌ای را به دست آورند و این کینه و منویات درونی خود را بروز دهند لذا ترامپ یک کار سخیف احمقانه‌ای را انجام داد و تصمیم ابلهانه‌ای گرفت و سپاه را در لیست تروریست قرار داد.

 

تصمیم ابلهانه ترامپ، جریانات سیاسی ایران را متحدتر می‌کند

 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: این تصمیم ابلهانه باعث شد که جریانات سیاسی مختلف در ایران منسجم شوند و بار دیگر نشان دادند که در برابر تهدیدات خارجی و تصمیمات دشمنان متحد و یکپارچه هستند.

 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، تصریح کرد: این تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده غیر از اینکه آبروی خودش را می‌برد و یک انسجام داخلی ایجاد می‌کند، نتیجه دیگری نخواهد داشت.

 

ترامپ باید عقل خود را به کار بیندازد

 

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داشت: به ترامپ توصیه می‌کنم که یک مقدار عقل خود را به کار بیندازد و این تصمیمات القایی جریان تندروی حاکم بر کاخ سفید را که تحت تاثیر آن قرار دارد در نظر نگیرد تا هر تصمیمی را که می‌خواهد بگیرد، او باید حداقل برای یک بار هم که شده به عقل خودش رجوع کند.

خانه ملت