به گزارش سخن فریدون بابایی اقدم عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار #سخن در رابطه با وضعیت حاشیه نشینی در شهر تبریز بیان داشت:
طی سال هایی که در شورای شهر خدمت کرده ایم راهکارهایمان برای حل معضل حاشیه نشینی بر اساس طرح تفضیلی مصوب شهر  بوه است.

طبق طرح تفضیلی مصوب شهر بحث انتقال و همچنین تبدیل به فضای سبز بخش های مناطق حاشیه نشین شهر تبریز، مناطق پرشیب و پر خطر، مناطق نزدیک به خط گسل، لبه های اتوبان پاسداران پیشنهاد شده است.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به سرانه های موجود کاربری های مسکونی در بخش های دیگر شهر پیشنهاد داده شده است.

در بحث تهیه طرح های تفضیلی ما بیشتر با رقم جمعیتی شهر سروکار داریم و متناسب با جمعیت این مناطق ناکارآمد، برای هر نفر شهروند سهم مسکونی را مشخص میکنند (برای مثال ۵۰ متر مربع )
و بر اساس محاسبه ها مثل گفته میشود۵-۶هزار هکتار زمین کاربری مسکونی نیاز است.

این عضو شورا تصریح کرد: در طرح تفضیلی مناطق دیگری برای سکونت حاشیه نشینان  پیشنهاد داده شده است.

مثلا اطراف محله جدید الحاق به شهر تبریز ( گرگز) شهرکی به نام شهرک طلایه وجود دارد

در شهرک طلایه محدوده ای بالغ بر ۵۰ هکتار به عنوان کاربری مسکونی در طرح تفضیلی پیشنهاد و تصویب شده است.

یعنی اگر قرار است به عنوان مثال ۵۰ هکتار از مناطق حاشیه نشین را پاک سازی و حذفشان کرده و منازلشان را به بخش دیگر انتقال دهیم  یکی از گزینه های انتقال شهرک طلاییه کرگز است.

همچنین مناطق دیگری نیز در شهرمان وجود دارد که در وضع موجود اراضی بایر یا اراضی غیر مسکونی هستند که آنها نیز در این طرح مسکونی پیشنهاد داده شده است.

بابایی اقدم در رابطه با طرح تفضیلی بیان داشت: هدفمان این است که در بحث های شهری، مدیریت شهری این است که بتوانیم طرح تفضیلی مصوب را اجرا کرده و تحقق بخشیم

وی افزود: طرح تفضیلی موضوعی است که ماه ها و سالها برای آن زحمت کشیده شده است مورد مطاله و بررس های کارشناسی شده قرار گرفته است.

از جمله، تحلیل خطر، کیفیت ابنیه، وضعیت دسترسی ها، استحکام بنا کارشناسی شده و در نهایت پیشنهاداتی ارائه شده و مورد تصویب قرار گرفته است.

وی گفت: ما سوای این بحث های تخصصی، چیزی که برای عموم هم قابل لمس است این است که بگوییم: اتفاقی که در مناطق ناکارآمد ما اعم از مناطق حاشیه نشین رخ داده موضوع بد مسکنی یا همان مساکن غیر استاندارد است!

مساکنی که کیفیت ابنیه لازم را ندارند و قابل نگهداری نیستند همچنین نیاز به تخریب و نوسازی، اصلاح دسترسی ها، و استفاده از مصالح ساختمانی مقاوم دارند.

بابایی اقدم در رابطه با باز طراحی شهری در محلات ناکار امد اذعان داشت: برای بازطراحی شهری در این مقیاس بزرگ نه تنها در تبریز در هیچکدام از شهرهای کشورمان تا به حال قدم خاصی برداشته نشده است مگر اینکه در شهرهای جدید مساکن جدیدی را ساخته اند که نمونه اش مساکن مهری است که در شهر جدید سهند ساخته شده است.

وی همچنین در رابطه با مراحل انتقال حاشیه نشینان اظهار کرد: آن چیزی بیشتر مورد تاکید  و مد نظر است  بحث در جا سازی است.

بدین معنی که در مرحله اول بخشی از شهر (مانند شهرک طلایه که پیش از این اشاره شد) حداقل ۱۰ الی ۱۵ هزار واحد مسکونی  ساخته شود و در مرحله بعدی بخشی از آن مناطق پر خطر را به آن شهرک انتقال دهیم و در فازهای بعد آنجاهایی را که مناطق پرخطر نیست و امکان آزادسازی واحدهای مسکونی و خانوارهای ساکن در آنجا را داریم در همانجایی که ساخته ایم شروع بکنیم و در ادامه آنجا  باز طراحی صورت بگیرد طرح موضوعی برایش بگذاریم  طراحی شهری اتفاق بیفتد و در واقع  بخشی از ان کاربری مسکونی و ما بقی کاربری های عمومی دیگر شود

به همین ترتیب مرحله به مرحله در یک بازه زمانی ۱۵ ساله ۲۰ ساله بافت های ناکار امد شهری را به مرور زمان کوچک تر، کمتر کنیم

و شهروندان را به این منوال به مناطق  استاندارد انتقال دهیم

در واقع یکی از مرحله های اصلی مدیریت بحران که همان پیشگیری است انجام پذیرد