به گزارش سخن به نقل از فارس، آمارهای رویترز نشان می‌دهد، میزان واردات نفت خام هند از ایران در ماه فوریه نسبت به سا‌ل‌های گذشته با ۶۰ درصد کاهش به ۲۶۰ هزار بشکه در روز رسید.

 

ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر تحریم‌ها را علیه ایران اعلام کرد، اما به ۸ کشور معافیت تحریمی ۶ ماهه برای واردات نفت از ایران داد، از جمله ‌آنها هند است. قرار شد هند تا ماه می ۳۰۰ هزار بشکه در روز نفت از ایران وارد کند.

 

آمارها نشان می‌دهد میزان واردات نفت هند در ماه فوریه ۴ درصد نسبت به ژانویه کاهش داده است. ایران هشتمین کشور بزرگ تامین کننده نفت هند در ماه فوریه بود در حالی که جایگاه ایران در ماه ژانویه هفتم محسوب می‌شد.

 

آمارها نشان می‌دهد که این جایگاه نسبت به سال گذشته سه رتبه نزول داشته است. ماه گذشته سهم تهران از کل واردات نفت هند با ۵ درصد کاهش یافت.