به گزارش سخن به نقل از شهریار کریم صادق زاده  گفت: طی بازدیدی که در روزهای اخیر از نیروگاه تولید انرژی از پسماند، به همراه کارشناسان و متخصصین محیط زیست در شهر باکو داشتیم، تمامی مسائل مربوط در زمینه پسماند در این شهر مورد بررسی قرار گرفت و شاهد این بودیم که زباله دیگر در این شهر تمیز دفن نمی شود .

 

صادق زاده با اشاره به اینکه سازنده نیروگاه به باکو همان طرف قرارداد شرکت فرانسوی CNIM است افزود :احداث آخرین مدل و مدرن ترین سیستم تولید انرژی از پسماند در شهر تبریز مد نظر گرفته شده چراکه این سیستم برای کلانشهر تبریز یک نیاز است و بایستی با نظر کارشناسان عالی کارهای حقوقی و اداری و عقد قرارداد با دقت تمام به پیش برود .

 

وی اظهار کرد: کلیات و نحوه عملکرد شرکت فرانسوی در کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فصای کسب و کار شورا به تصویب رسیده و در چند روز آینده بعد از یک کار کارشناسی عالی با حضور متخصصان و کارشناسان دانشگاهی ومحیط زیست و کارشناسان کمسیون محیط زیست وخدمات شهری شورا در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز این موضوع مطرح می شود .

 

صادق زاده اضافه کرد: احداث این نیروگاه مورد حمایت اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تبریز است و قطعاً در سال ۹۸ قرارداد این طرح بزرگ زیست محیطی عملیاتی خواهد رسید .

 

سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از شهردار تبریز و عوامل سازمان مدیریت پسماند و همچنین پاکبانان تلاشگر که همواره در تمیزی شهر تبریز شبانه روزی تلاش میکند تشکر و قدردانی کرد وگفت: تبریز شهر زندگی و تمیز در کشور است.