به گزارش #سخن محرم محمد زاده در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی #سخن در رابطه با کاهش ۱۱۲میلیاردی بودجه سال آینده بیان داشت:
۱۱۲میلیار کاهش درآمد داشته ایم به دلیل این که در سال گذشته بودجه پیشنهادی را که شهرداری ارائه داده بود به دلیل مشکلات اقتصادی تحقق نیافت، و باعث شد پروژهایمان ناقص بمانند به عبارتی دیگر بودجه ای که برای پروژه ها پیشنهاد داده شده بود تحقق نیافت و به اهداف مورد نظر نرسیدیم.
وی افزود: به همین دلیل امسال در بحث بودجه، بودجه پروژه های غیر ضروری را حذف کرده ایم، هدف شورا این است که برا اینکه پراکنده کاری نشود، تمامی پروژهای شهر را مشخص کرده و اولویتمان را در بودجه به پروژه های ناتمام اختصاص داده ایم.

محمد زاده گفت: به عبارت دیگر بودجه های را در نظر گرفته ایم که مطمعن هستیم امسال  تحقق میابند.
عضو شورای. شهر تبریز در رابطه با جلسه کمیسیون عمران اظهار داشت: ۱۱۲میلیارد از درآمد بودجه عمرانی کاهش یافته است هفته گذشته روز سه شنبه در جلسه کمیسیون عمرانی در رابطه با کاهش درآمد بودجه عمرانی صحبت شد در آن جلسه مشخص شد که در پروژه های اساسی و مهم  کاهش بودجه نداشته باشیم.

وی افزود: مشکل اصلی ما در پروژه های شهری (به ویژه که در سال های گذشته مرسوم شده است) برای عملیات مسیر گشایی مبلغی را در بودجه در نظر گرفته میشود اما در عمل بودجه تحقق نمییابد و آن مسیر هایی که باید مسیر گشایی شود را مسیر گشایی نمیکنند.
همانطور که میبینیم محله ای که ۱۰ یا ۲۰سال برای مسیر گشایی در حال ساخت است اما همچنان به اتمام نرسیده است به دلیل اینکه یا بودجه تعلق نگرفته برای آن پروژه یا اهداف بودجه محقق نشده و برای همشهریان عزیزمان مشکل ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: به ویژه مسیر های حاشیه ای شهر به طور  مثال انتهای خیابان ۴۲ متری به  اتوبان و چندین مسیر دیگر.

وی در ادامه بیان داشت: هدف این بود که بودجه پروژه ها مسیر گشایی تحقیق یابند البته صد در صد بودجه این پروژها تحقق نمیابد. به طور مثال در یک منطقه حاشیه نشین وقتی ۱۰، ۲۰یا ۵۰میلیار بودجه اضافی پیشنهاد میشود تصویب نمیشود در مقابل یک پروژه کوچک در بالا شهر بودجه ای با مبالغ بالا در نظر میگیرند.
این عضو شورا اذعان داشت: اگر اقتصاد جامعه درست نشود و برای مردم درآمدی نخواهد بود.
از سوی دولت بودجه ای که باید به قطار شهری وخرید و فروش تعلق گیرد داده نمیشود.
یک سری مبالغ به بودجه قطار شهری شهرداری تزریق میشود اما این کار زمانی صد در صد نتیجه میدهد که دولت نیز  بودجه و مصوبه های خود را بدهد.
برای خط دو قطار شهری در روز سه شنبه یک سری مبالغی را کاهش داده ایم به طور مثال اگر ما ۷۰میلیارد ریال برای سال ۹۸در نظر بگیریم، اما اگر از سوی دولت بودجه تعلق نگیرد حال، ما هر قدر بودجه شهرداری را به پروژه قطار شهری تزریق کنیم چون آنها بودجه خود را نمیدهند کار نیمه تمام میماند به همین دلیل در جلسه این هفته مقداری از بودجه خط دو قطار شهری را کاهش داده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که وضعیت بودجه پیشنهادی سال ۹۸را نسبت به سال گذشته چگونه میبینید تصریح کرد:
بودجه سال آینده را نسبت به سال گذشته کاهش داده ایم اما به عقیده بنده تحقق نمیابد! زیرا بودجه پیشنهادی از سوی شهرداری های مناطق و شورا کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل  شهرداری ها نسبت به بودجه کمی که در دستشان قرار میگیرد به همان میزان کار انجام میدهند.
وی همچنین پیشنهاد داد: ما باید بودجه را از طریق سرمایه گذاری استان به دست بیاوریم.
از طریق جریمه ماده صد و عوارض ۲۶۰۰میلیارد پول به دست می اوریم که بودجه تحقق نمیابد اگر در شهرمان توسط سرمایه گذارهای داخلی و خارجی پروژهای بالای ۱۰۰۰میلیارد صورت پذیرد عوارض و مالیات و… پرداختی آنها بودجه ۲۶۰۰میلیارد را به ۵۰۰۰میلیارد تبدیل میشود اما متاسفانه در شهر ما این چنین سرمایه گذاری های وجود ندارد به دلیل رفتار و تفکرات سنتی مدیران شهرمان باعث شده است بسیاری از سرمایه گذاری ها در شهرمان اتفاق نیفتد.

وی گفت: در حال حاضر در تمامی شهرهای  کشور از جمله اصفهان سرمایه گذارهای آذربایجانی را میبینیم.
به عقیده بنده تمامی مدیران باید تغییر نگرش داشته باشند اگر نگرش و تفکراتمان تغییر نکند در چند سال آینده باید فقط برای بودجه جاری برنامه ریزی شود و بودجه عمرانی را دیگر برنامه ریزی نکنیم.