به گزارش سخن به نقل از فارس، قطار رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ایستگاه حسین هدایتی رسیده است تا وی نیز پای میز محاکمه قرار گیرد.

 

قرار است از دقایقی دیگر رسیدگی به پرونده این فرد که در پرونده فساد اقتصادی نقش داشته است در دادگاه انقلاب تهران آغاز شود.

 

رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم و به ریاست قاضی مسعودی مقام صورت می‌گیرد.