به گزارش سخن، محمد وحدتی هلان نماینده ی مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سخن در مورد استعفای ظریف گفت: بنده با استعفای ظریف به دو دلیل موافق نیستم. اول اینکه ظریف فردی سالم و زحمتکش است و به کارش مسلط است. حرکت های او در زمان بحران تاکنون خوب و قابل قبول بوده است. دوم اینکه ما اکنون در برهه ی حساسی قرار گرفته ایم و در نزدیکی عید نوروز قرار داریم که زمان بررسی بودجه ی سال مالی ۹۸ در مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: امروز مسائل حساسی هم از نظر سیاست خارجی و هم از نظر سیاست داخلی در مملکت داریم، وضعیت اقتصادی و فشار هایی که از سمت کشور های خارجی مخصوصا آمریکا داریم؛ به همین دلیل در این زمان باید هیچ کس علی رغم نابسامانی ها استعفا ندهد و بایستی با این نابسامانی ها و دشمنان مبارزه کرد تا ملت ایران همواره پیروز و سرفراز بماند.