به گزارش سخن رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: امروز جمعه ۹۷.۱۲.۳سه سورت پرواز از شهرستان های میانه و ملکان به مرکز استان انجام و سه مصدوم به مراکز درمانی تخصصی مرکز استان انتقال یافتند. ‌
دکتر فرزاد رحمانی در تشریح پروازهای انجام یافته افزود:جوان ۲۷ساله که بدنبال سانحه رانندگی دچار شکستگی مهره های گردن شده بود از شهرستان میانه به بیمارستان امام رضا ع تبریز انتقال یافت

مدیرحوادث دانشگاه افزود:سقوط از ارتفاع جوان ۳۰ساله در شهرستان ملکان بالگرد را به این شهرستان کشاند و مصدوم به مرکز تخصصی درمانی امام رضا (ع)انتقال یافت

وی در خصوص پرواز دوم از شهرستان میانه افزود بیمارقلبی ۶۷ساله تحت مراقبتهای تیم اورژانس هوایی از شهرستان میانه به بیمارستان شهید مدنی تبریز انتقال یافت