به گزارش سخن به نقل از خبرگزاری تاس، آناتولی یانوسکی، معاون وزیر انرژی روسیه گفت :ارائه پروژه کریدور انرژی ایران-ارمنستان- گرجستان- روسیه تا پایان سال ۲۰۱۹ انجام خواهد شد.

 

یانوسکی گفت: «مطالعات در مورد امکان متصل کردن این کریدور انرژی و بررسی ها از همه جنبه ها انجام شده است و امسال جلسات منظم کارگروه که پروژه در آن ارائه می شود، برگزار خواهد شد.»

 

پیش از این گزارش شده بود که ایران و روسیه در مورد دو پروژه کریدور انرژی مذاکره کرده اند که یکی از گرجستان و ارمنستان و دیگری از آذربایجان می گذرد.

 

مقامات وزارت انرژی روسیه خبر دادند نخستین پایلوت عرضه انرژی روسیه از طریق منطقه آذربایجان به ایران برای سال ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است.