به گزارش سخن، حجت الاسلام حمیدی، معاون فرهنگی اجتماعی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری تحلیلی سخن در ارتباط با برند سازی بیان کرد: در بودجه سال ۹۷ برای برند سازی اعتباری تخصیص نیافته بود.

وی ادامه داد: قرار بر این شد که در بودجه سال ۹۸ عنوان برند سازی را بیاوریم تا همکاران مالیمان از نظر مقررات مالی مشکلی نداشته باشند.

حمیدی تصریح کرد: همچنین تامین اعتبارات در سال های گذشته با عنوان برند سازی نبوده است. ایرادی که توسط همکاران مالی این بوده است که با عنوان برند سازی نتوانسته بودند ردیف مشخصی برایمان ارائه دهند.

وی تاکید کرد: از سوی ما نیز سایر ردیف های که میتوانست به نوعی مرتبط باشد را ارائه می دادیم که آن نیز از لحاظ مقررات نمیتوانست درست باشد. در نهایت تصمیم بر این شد در بودجه ۹۸ پیشنهاد دهیم؛ که اگر تصویب شود با همکاری شورای شهر، کمیسیون فرهنگی و کمک دانشگاه ها برندسازی را شروع خواهیم کرد.