محمد وحدتی هلان نماینده ی مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سخن در رابطه با افزایش حقوق بازنشتگان و ورشکستگی صندوق بازنشستگی گفت: در صندوق های بازنشستگی یک دسته مشکلاتی وجود دارد. در پی افزایش سالانه ی تعداد بازنشستگان، دریافتی از صندوق های بازنشستگی نیز به مرور زمان افزایش می یابد. به همین جهت نیاز به تدبیر و برنامه ریزی دارد. اما اینکه بگوییم صندوق های بازنشستگی دچار ورشکستگی خواهد شد، معنایی ندارد.

وی ادامه داد: مسلما هر مجموعه و موسسه ای که تدبیر و برنامه ای برای آینده نداشته باشد، دچار شکست می شود اما صندوق های بازنشستگی دارای امکانات زیادی است. در زیر مجموعه خود شامل برخی شرکت ها می شود که خود زیر مجموعه ی صندوق بازنشستگی است.

 وی افزود: اگر در بعضی از اینها مشکلی وجود دارد، دارای تراز مالی منفی هستند و هزینه های آنها بیشتر از درآمدشان است، تنها نیاز به مدیر های متبحری دارد که با برنامه و بصورت جهادی اینها را مدیریت کند؛ در اینصورت این شرکت ها سود ده شده و هیچ صندوق بازنشستگی دچار رکود و ورشکستگی نمی شود. در غیر اینصورت و عدم مدیریت شرکت های ورشکسته قطعا با مشکل هایی مواجه خواهیم شد.

وحدتی گفت: اینکه می گوییم خط فقر زیر ۳ میلیون تومان است اختصاص به شهر های بزرگ و مخصوص دارد. مثلا هزینه هایی که در شهر تهران با آن مواجهیم با هزینه های موجود در شهرستان متفاوت است. شاید در شهر تهران خط فقر زیر ۳ میلیون تومان باشد اما این آمار برای شهرهای کوچک و شهرستان ها صادق نیست و این آمار را به هر کجا نمیتوان تعمیم داد. ان شالله صندوق های بازنشستگی با همت برای افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه ی سال ۹۸ و همسان سازی حقوق بازنشستگان، این کار را انجام می دهد.

 وی در پایان بیان کرد: با توجه به نامناسب بودن وضعیت بودجه ی دولت و کاهش فروش نفت نسبت به سال های گذشته، اگر مشکلی در بودجه ی دولت و فروش نفت در سال آینده وجود نداشته باشد مطمئنا در افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان و همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان کمک خواهد کرد و مشکل خاصی پیش نخواهد آمد.