احمد علیرضابیگی،نماینده ی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آژانس تحلیلی خبری #سخن در رابطه با امضای نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف پرونده فساد برادران رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور گفت: در واقع ۲ سال است پرونده ای در خصوص برادران رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور مطرح است و ذهن جامعه را به خود معطوف کرده است.

وی ادامه داد: اکنون که قوه ی قضاییه همت خود را در خصوص مبارزه با فساد قرار داده است؛ لازم است به زودی به این پرسش های مطرح شده نیز پاسخ دهد و بیش از این باعث دراز شدن این پرونده و پرونده هایی که نتیجه ای از آنها حاصل نشده نشود.

بیگی افزود: خواسته و خواهش ما این است، اکنون که آقای آملی لاریجانی روز های آخر خود را در قوه ی قضاییه سپری می کند، قبل از رفتن خود تک تک این پرونده ها را بررسی کند.