به گزارش سخن؛ محرم محمد زاده، عضو شورای اسلامی شهر تبریز در گفتگو با خبرنگار سخن در ارتباط با غیر مستمع بودن جلسه شورا بیان کرد: جلسه روز یکشنبه شورا به دلیل صحبت های حاشیه ای که وجود داشت غیر مستمع برگزار شد.

وی ادامه داد: زمانی که جلسه مستمع برگزار میشود امکان دارد هر کس صحبت هایی کند و در رسانه ها بازتاب داشته باشد.

وی تاکید کرد: برای اینکه تصویب بودجه و عوارض محلی بدون حاشیه باشد تا جلو بعضی صحبت ها گرفته شود غیر مستمع برگزار شد.

محمدزاده همچنین افزود: بنده مخالف این موضوع هستم هر کس باید جایگاه خود را بشناسد و هر صحبتی را نباید بکند از قدیم گفته اند هر سخن جایی و هر نکته مکانی! البته تصمیم غیر مستمع بودن جلسه توسط هیئت مدیره گرفته می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هرچند  بنده آن جلسه شورا را غیبت داشته ام.