به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از شهریار، محمد باقر بهشتی  در جلسه هماهنگی مدیریت شهری به منظور مشارکت دادن مدیران دستگاه های خدمات رسان در اجرای برنامه عملیاتی و راهبردی شهرداری تبریز که باحضور سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی و شهردار تبریز جهت هماهنگ کردن ادارات مختلف برگزار شد، گفت: هماهنگی دستگاه های خدمات رسان در تدوین چشم انداز شهر تبریز برای ۱۲ سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۹ ضروری است.

وی سپس ادامه داد: برخی خدمات شهرداری با سایر ادارات خدمات رسان در تداخل است و باید هماهنگی در این زمینه انجام شود. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز اظهار داشت: برای هماهنگ شدن برنامه ها و ارائه خدمات باید مطابق چشم انداز پیش رفت.

بهشتی افزود: افق برنامه پنجم از سال آینده آغاز می شود و تا سال ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و اجرای این برنامه باعث توسعه پایدار خواهد شد.

وی گفت: این برنامه عملیاتی است و باید با همکاری سایر دستگاه ها تکمیل تر شود.