به گزارش سخن بابایی اقدم عضو شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با پروژه نصر در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری سخن گفت: پروژه نصر هیچ راه دسترسی به نصر ندارد البته از سوی اتوبان فهمیده راه دسترسی وجود دارد که معاون عمرانی در جلسه شورا بیان کردند، راه های دسترسی از سوی نصر در نظر گرفته ایم که در مراحل بعدی جایگذاری شود که البته بنده بسیار امیدوار نیستم به این مسئله.

وی افزود: در رابطه با پروژه های دیگر نیز از لحاظ کیفی در جلسه اخیر بررسی شدند یکی از پروژه ها پروژه میدان آذربایجان است که ۱۷۰میلیارد تومان هزینه شده است اما می‌بینیم از لحاظ کیفی ایراداتی را دارد. در پروژه نصر نیز در بسیاری از جاها می‌بینیم شیب طولی و عرضی اش درست نیست و این مسله در پروژه آذربایجان نیز رعایت نشده است. همانطور که میدانید در بارندگی های هفته گذشته چاه دفع آب های سطحی که تعبیه شده بود درست عمل نکرده و با مشکل مواجه شدیم.
بابایی اقدم همچنین در رابطه با مسابقات طراحی برای پروژه های مذکور اظهار داشت:
هر ساله مسابقه طراحی میان طراحان برگزار می‌شود اما متاسفانه طرح های برگزیده در پروژه های عمرانی مان استفاده نمی‌شود واین خود یک ضعف محسوب می‌شود.
همانطور که مسابقه طراحی برای پارک عباس میرزا و باغشمال (که در زمین های ارتش قرار است ساخته شود) برگزار شد اما در مرحله اجرایی از آن ها استفاده نخواهد شد.