به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از شهریار، در این حکم ضمن اشاره به اهداف کارگروه که با هدف سیاست گذاری و برنامه ریزی که به منظور اجرای طرح های موثر در حوزه حمل و نقل بار شهری و تهیه،تدوین و اصلاح قوانین و دستورالعمل های مرتبط تشکیل شده است و ارائه تسهیلات وخدمات و نوسازی ناوگان مذکور بعنوان اهداف اصلی در سال جاری بر پیگیری منظم جلسات کارگروه و پیگیری مستمر موارد مصوب از دستگاههای اجرایی تاکید شده است.