به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از شورا، این جلسه که به ریاست فریدون بابایی اقدم و با حضور اعضا کمیسیون، کارشناسان  کمیسیون و کارشناسان معاونت برنامه ریزی برپا شده بود به بررسی آخرین اقدامات این معاونت  و کارشناسان کمیسیون درارتباط با لایحه چشمانداز برنامه راهبردي تبریز پرداختند.
در آغاز این جلسه یکی از کارشناسان کمیته معماری و شهرسازی با برشماری برخی تغییرات که توسط این کمیته اعمال شده بود پیشنهادات نهایی خود را در خصوص این برنامه راهبردی عنوان کردند.
پس از بررسی تمامی نکات و موضوعات و پیشنهادات توسط کارشناسان و اعضا کمیسیون در پایان مقرر شد محصول نهایی این بررسی ها در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز مطرح شده و نکته نظرات نهایی در این خصوص اعمال شود.