به گزارش سخن، باز هم تقویم ورق خورد ورسیدیم به روز معلولین، قشری محترم و گرامی که در جامعه مان کمتر توجهی بدان ها می شود به همین علت آژانس خبری سخن در جهت توجه بیشتر مسئولین به معلولین و مشکلاتشان در جامعه اهتمام ورزیده تا این مسایل به گوش مسئولین برسد

در همین راستا کریم صادق زاده عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با خبرنگار آژانس خبری سخن در رابطه با مشکلات موجود جامعه برای معلولین اظهار داشت:  مشکلات معلولین در سطح شهر تبریز از جمله؛ عدم امکان رمپ و زیر ساخت های مناسب برای تردد معلولین است:
ساختمانها، مراکز تجاری، اماکن عمومی به ویژه ساختمان های بزرگ که مطابق با داده های شهرداری ساخته شده اند تردد معلولین مد نظر قرار گرفته است. بسی جای تاسف است که ساختمان های قدیمی که در آنها این گونه مسایل در نظر گرفته نشده اند، برای معلولین مشکلاتی به نگام تردد بروز می کند.

وی ادامه داد: در این رابطه به هنگام اجرای ساختمانهای بزرگ موارد ایمنی و تردد جامعه معلولین مدنظر قرار گرفته و اگر این مورد اجرا نشود بایستی گزارشات لازم انجام گیرد.
وظیفه انسانی ماست که جهت رفاه حال معلولان و نابینایان و کم توانان جسمی امکانات رفاهی استانداردی در نظر بگیریم.
صادقزاده افزود: سال گذشته افرادی از جامعه معلولین ، ناشنوایان، نابینایان و قدکوتاهان در شورا حضور یافتند و ما را در جریان مسایل و مشلات خود قرار دادند. در این رابطه دستوراتی به مسئولان ذیربط داده شد.
سخنگوی شورای شهر تبریز در رابطه با طرح پنج ساله گفت : طرح پنج ساله شهر تبریز که تهیه و تدوین شده و در حال حاضر در کمیسیون ها و کمیته های فرعی مربوطه در حال بررسی است اما هنوز به شورا جهت تصویب ارائه نشده است.
وی بیان کرد: شایسته نیست که جهت تکمیل این طرح پنج سال دیگر در انتظار بمانیم تا مشکلات افراد ناتوان جسمی حل گردد. این مبحث بایستی بصورت ضربتی عمل گردیده و حل مشکلات دایمی آنها مدنظر قرار گیرد. البته در طرح در دست بررسی بودجه فرهنگی، هنری و ورزشی و از این قبیل موارد و همچنین در مورد آسانسورهای پل های هوایی مورد تاکید قرار گرفته و عمدتا این طرح ها بصورت مشارکتی توسط شرکت های بخش خصوصی اجرا خواهد گردید. بسی مایه تاسف است که شهرداری در این مورد سرمایه گذاری نکرده و شرکت های خصوصی به منظور خودشناسایی به مدت ده الی پانزده سال قرارداد بسته اند و اجرا نموده اند و هم اکنون ما متوجه می شویم که بعضی از امکانات رفاهی در این طرح ها مطابق نیاز روزمره مدنظر قرار نگرفته اند که بایستی به این امر بیشتر پرداخته شود.