به گزارش سخن احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس در رابطه با موضوع دیروز شورا که اعتبار و بودجه ی کافی برای احداث مترو وجود ندارد و طبق گفته ی بابایی اقدم، عضو شو مبنی بر اینکه نمایندگان وارد عمل شوند، اظهار کرد:
دولت در قانون بودجه رقم مشخصی در رابطه با متروی کلانشهرها پیش بینی کرده است.
وی گفت: اکنون به واسطه ی محدودیت های مالی که بر دولت وارد شده، دولت قادر به تأمین آن نیست. نه تنها این مورد، بلکه پروژه های عمرانی بسیاری متوقف است و اعتباراتشان تأمین نمی شود. اگر دقت کنید پروژه ایستگاه سهند و راه آهن و پروژه های آزادراه چندین سال است که متوقف شده است.
بیگی افزود: این مشکل عمده ای است که دولت نمی تواند به تعهدات خود عمل کند و به هر نحوی آن را طبق قانون بودجه تأمین نماید.

 

این نماینده مجلس در مورد اینکه متروی تبریز قبل از شهر های اصفهان و شیراز شروع به کار کرده اما هنوز اتمام نیافته چیست بیان داشت: متروی این شهر ها هم هنوز تمام نشده و نیمه کاره است خط کشی هایشان تکمیل نشده است.
موضوع این است که به واسطه ی محدودیت های مالی دولت قادر به انجام تعهد خود نیست و مترو به این مرحله که رسیده و یک سری کار ها انجام شده در سایه ی کمک شهرداری است که یک سری منابع را آورده است و تمام کلانشهر ها همین وضع را دارند.