به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از شهریار، سجاد سلطانزاده در دیدار با مهندس ایرج شهین باهر در تبریز با اشاره به بخشی از ظرفیت های فرهنگی، علمی، اقتصادی و … ارزروم گفت: ارزروم با تبریز، اشتراکات فرهنگی بسیار خوبی دارد و بر اساس اعلام مسئولان ارزروم، استان و شهر ارزروم،خواهان افزایش مناسبات خود با تبریز است.

وی در بخشی از سخنان خود به سخنان اخیر دکتر روحانی؛ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در سفر به یکی از کشورهای همسایه اشاره کرد و ادامه داد: بر این اساس، توسعه مناسبات کشورهای همسایه  و استان های مرزی کشور، یکی از مهم ترین تاکیدات دکتر روحانی در این سفر بود.

 وی در ادامه با قدردانی از عملکرد فرهنگی شهرداری کلانشهر تبریز در برخی از کشوهای همسایه همچون ترکیه، خطاب به مهندس شهین باهر گفت: شما را فردی اجرایی و عمل گرا می دانیم و برای توسعه عملیاتی مناسبات ارزروم و تبریز در دوره مدیریتی شما خوشبین تر هستیم.

 سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در ارزروم در پایان از مهندس شهین باهر برای سفر به ارزروم و تلاش برای توسعه مناسبات فرهنگی، اقتصادی و … با این شهر دعوت کرد.