به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن به نقل از روابط عمومی شوای اسلامی شهر تبریز؛ شهرام دبیری گفت: در عصر حاضر یکی از مهم‌ ترین شاخص‌های میزان توسعه‌ یافتگی اجتماعی و فرهنگی در جوامع مختلف، با میزان توسعه فرهنگ رانندگی  رابطه مستقیم دارد.
وی افزایش فرهنگ اجتماعی را جز د گرو آموزش های عملی شهروندی نداسته و افزود: درحال حاضر يكي از دغدغه هاي جدي جوامع انساني آموزش و مهمتر از آن، فرهنگ‌سازي براي مردم در موضوعات مختلف و در عرصه هاي فرهنگي و اجتماعي است.
دبیری با تاکید بر اینکه كه اگر آموزش بصورت عملی و به درستي انجام شود، مي تواند در حل معضلات اجتماعي جوامع بسيار مؤثر باشد اضافه کرد: تبریز در گذشته با نام اولین ها در کشور معروف بوده است و امروز نیز میتواند با اجرای برخی برنامه های عملی و آموزشی در سطح شهر و با افزایش سطح فرهنگ شهروندان خود بازهم اولینی دیگر را رقم بزند.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز با پیشنهاد الگو کردن یک رفتار ترافیکی در طول یک هفته  گفت: تکرار الگوهای رفتاری صحیح، اجرای عملی و اعمال قانون برای آن از روشهای تایید شده ای برای آموزش شهروندی بشمار می رود.
وی یکی دیگر از شروط برای اصلاح رفتارهای غلط اجتماعی را توسعه فرهنگی جامعه، مشارکت همگانی مردم و ترجیح منافع عمومی به منافع فردی دانست و اظهار داشت:  مشکلات ترافیکی ایجاد شده در شهرها، باعث خستگی و بیماری های جسمی و روحی می شود و ساعت‌ها عمر انسان‌ها به هدر می دهد.
دبیری تصریح کرد: اگر واقعاً این موضوعات بررسی و حاشیه های آن مورد توجه قرار گیرد خواهیم دید چه سرمایه های انسانی و مادی و معنوی بازیابی می شود.
وی ایجاد کمپین های مردمی، توجه رسانه های جمعی و سایتهای خبری، کانال ها و تبلیغات شهری را مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی رفتارهای اجتماعی شهروندان و سرعت در آموزش های شهروندی دانست.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز نتایج حاصل از توجه به این  آموزش های شهروندی را نهادینه شدن فرهنگ ترافیک عنوان کرده و ادامه داد: به‌طور حتم خودکنترلی برای رعایت مقررات رانندگی به یک فرهنگ عمومی تبدیل خواهد شد و شهروندان با اخلاق‌مداری و رعایت رفتار مناسب و فرهنگ صحیح رانندگی جامعه آرامی را تجربه خواهند کرد.
در ادامه نیز سعید نیکو خصلت نیز با تایید این سخنان گفت: متاسفانه در  بدترین برهه ی از دست دادن میزان سرمایه اجتماعی در میان شهروندان هستیم.
وی با اشاره به اینکه باید کاری کنیم تا شهروندان خودشان به مطالبه ی این موضوعات برخیزند گفت: زمانی که شهروندان مسئولیت امری را برای اجرا بر عهده میگیرند در اجرای آن بیشترین تلاش را انجام میدهند چرا که نتیجه ی آن را به خودشان عاید می دانند.
در ادامه  اعضا کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز به بررسی درخواستها و لوایح رسیده به این کمیسیون پرداخت.
گفتنی است این  کمیسیون با ریاست شهرام دبری و با حضور اعضا کمیسیون در محل جلسات شورای اسلامی شهر تبریز برگزار شد.