به گزارش سخن، احمد علیرضابیگی در رابطه با مشکل مدرک تحصیلی سخنگوی شورای شهر تبریز گفت: یکشنبه موضوع رسیدگی به مدرک تحصیلی عضو شورای اسلامی شهر تبریزدر دستور کار کمسیون شوراها و امور داخلی قرار داشت و به همین جهت معاون عمرانی وزیر کشوردر کمسیون حاضر شده بود

وی افزود: بر اساس شکایت یکی از اعضا علی البدل شورای اسلامی شهر تبریز مورد تحصیلی یکی از اعضا از سال گذشته مورد مناقشه بوده است،
بیگی ادامه داد: فرماندار وقت شهرستان تبریز معتقد بود که نظر رئیس هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرستان تبریز در این خصوص نافذ است، به همین جهت ایرادی بر مدرک تحصیلی ارائه شده وارد نیست، و من بر اساس ماده ۹۷ قانون شوراهای اسلامی رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت هیئات های حل اختلاف شوراهای اسلامی میدانستم ، ماه گذشته فرماندار تبریز با صدور یک بیانیه بر نظریه فرماندار قبلی پای فشاری کرد که من به ناچار بر اساس ماده ۲۳۶ ائین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که مقرر میدارد هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمسیون ها عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر یا مسئولین دستکاههای زیر مجموعه انان را اعلام نماید، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمسیون ذیربط ارجاع می گردد و کمسیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه میدهد.
این عضور مجلس شورای اسلانی خاطر نشان کرد: با توجه به استنکاف فرمانداری تبریز از اقدام قانونی جلسه اول رسیدکی یکشنبه برگزار و تصمیم گیری نهایی به جلسه بعدی موکول شد.