به گزارش پایگاه خبری تحلیلی سخن، جواد ششگلانی عضو شورای چهارم شهر تبریز درابطه با اقدامات انجام شده برای تبریز ۲۰۱۸ در گفتگو با خبرنگار سخن بیان کرد: به نظر بنده برنامه ای که برای ۲۰۱۸ انجام یافته موفقیت آمیز نیست.

وی ادمه داد: بنده تمامی برنامه های ۲۰۱۸ که ستاد تبریز ۲۰۱۸ تنظیم کرده را دیده ام اما هیچ کدام از این برنامه ها اجرا و اطلاع رسانی نشده است.

ششگلانی تاکید کرد:  علت انجام نگرفتن برنامه های تبریز ۲۰۱۸ مربوط به  مسائل بودجه ای است، که البته مسئولین شهر و استان پی گیری می کنند که این مسئله در بودجه ۹۶ مشخص شود.

وی گفت: این موضوع مربوط به دستگاه های خاصی می شود ولی اگر وظیفه ی دستگاه ها مشخص شود ولی بودجه مشخص نشود طبیعی است که این اتفاق رخ نخواهد داد.

این عضو شورا در رابطه اظهار کرد: ز شهردار تبریز برای ارائه برنامه های تبریز ۲۰۱۸ دعوت کرده ایم تابیان کند که کدام برنامه ها را اجرا کرده اند و کدام برنامه ها مانده و علت چیست؟  حتما مسائل تبریز ۲۰۱۸ در بودجه هم بحث خواهد شد و شهردار برنامه های خود را به شورا ارائه خواهد داد.